■YouTube『STUDIO-555』配信

半田健人 〜JustiΦ’s メイキング・解説〜

https://www.youtube.com/watch?v=HsAv4uEQVLQ